Friese kunstenaars

VEEL FRIESE KUNSTENAARS LIETEN ZICH
INSPIREREN DOOR REMBRANDTS MUZE: SASKIA UYLENBURGH

Eerder hadden wij de Friese kunstenaars opgeroepen om in het kader van Saskia400 na te denken over dit thema en zich door Saskia als muze te laten inspireren. Die oproep van ons in samenwerking met Keunstwurk (Margaretha Cats) heeft ongedacht veel positieve reacties opgeroepen.
In augustus sloot de inschrijving.
Met veel trots kunnen we aankondigen dan bijna 30 kunstenaars aan de oproep gevolg hebben gegeven. Dit alles heeft geleid tot twee bijzondere initiatieven:
• een EXPOSITIE met het binnengekomen werk, deze draagt als titel: ‘SASKIA: MEER DAN REMBRANDTS MUZE’
• Een FOTOBOEKJE van Minne Velstra dat in ontwikkeling is, gewijd aan dat werk en de deelnemende kunstenaars. Dit fraaie boekje zal bij het HCL te koop zijn voor € 12,50 per stuk.

WANNEER EN WAAR IS DE EXPOSITIE TE ZIEN?

De tentoonstelkling wordt op vrijdagmiddag 12 oktober door drs. J.M. Postma van de Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân geopend en is vanaf 13 oktober 2012 tot 3 maart te zien in het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg 1 in Leeuwarden. Voor actuele informatie over de openingstijden: kijk op www.gemeentearchief.nl. Bezoekers kunnen dan meteen een blik werpen op de historische tentoonstelling Sporen van Saskia die elders in hetzelfde HCL te zien zal zijn.

WELKE KUNSTENAARS DOEN HIERAAN MEE?

• Koos Beemsterboer
• Karin van Berne
• Hennie Dijk-Stel
• Bianca de Gier
• Linus Harms
• Peter B. van Houten
• Hans Hofman
• Hilly Hoitema
• Jan Jongerius
• Klaas Lageweg
• Tjeerd Landman
• Kees van Leeuwen
• Louis Oetelmans
• Saskia van der Made
• Jacolien Popken
• Saskia Sipkema
• Douwe Tiemensma
• Tom Reeders
• Wim Reimert 
• Ricardo Rojas Milesi
• René Tweehuysen
• Ellen Veenstra
• Minne Velstra
• Saskia Vugts
• Saskia Wagenvoort
• Hanna Elisabeth Walstra
• Japke Weij
• Rein de Vries
• Jikke van de Waal-Bijma
• Kirsten Zwijnenburg.

Helaas hebben we vanwege de beperkingen die de expositieruimte stelt ook mensen moeten teleurstellen die graag mee hadden willen doen. Maar we al met al zijn erg ingenomen met het enthousiasme dat dit project te weeg heeft gebracht.

De Stichting is verder dank verschuldigd aan het HCL voor het beschikbaar stellen van de ruimte, Keunstwurk (i.h.b. Margaretha Cats) voor de logistieke en operationele ondersteuning en de werkgroepleden Sietske de Jong en Sjoukje Schadé  die  allen veel werk hebben verricht om dit initiatief tot een succes te maken. Het idee van multitalent Minne Velstra om een fotoboekje van de expositie te maken hebben we graag omarmd. Daarnaast ook dank aan Froukje de Jong.
Last but not least gaat onze dank natuurlijk uit naar de deelnemende kunstenaars!

We raden de lezer aan gauw eens een kijkje te nemen bij het altijd druk bezochte HCL aan de Groeneweg 1 in Leeuwarden! Er zit heel mooi en aansprekend werk bij, dat kunnen we u verzekeren….

Hebt u nog vragen over dit project, dan kunt u die stellen aan Sietske de Jong (058-2139538,sietskedejong@gmail.com)  of Sjoukje Schadé ( 052137184, sjoukjeregina@gmail.com) of Margaretha Cats van Keunstwurk (m.cats@keunstwurk.nl)

Ga terug naar alle activiteiten.