Saskia in St. Annaparochie

Dit jaar wordt er ook op het Bildt stil gestaan bij het feit dat Saskia Uylenburgh 400 jaar geleden werd geboren in Leeuwarden, maar tijdens haar tienerjaren op het Bildt woonde. Ze bracht er bijna een derde deel van haar leven door. Ze zou er zeker vergeten zijn geraakt, als ze niet op 22 juni 1634 in St.-Annaparochie in het huwelijk was getreden met de wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn.

Op 11 mei 2012 is op de plek waar Saskia en Rembrandt zijn getrouwd (Van Harenskerk) het fraai geïllustreerde boek Saskia Uylenburgh 1612-1642: uit de schaduw van Rembrandt gepresenteerd. Zie fotoalbum. Haar leven wordt belicht, maar ook wordt een tipje van de sluier rond haar leefomgeving opgelicht. Het boek (128 blz.) is geïllustreerd met oude afbeeldingen en nieuw fotomateriaal en is geschreven door Froukje de Jong-Krap die vanwege haar Saskia-activiteiten eerder de Bildtse-Kultuurpriis heeft ontvangen.

Saskia kende goede en slechte momenten in haar leven. Ze was de muze in Rembrandt’s leven, zijn grote liefde en echtgenote, maar ook een moeder die tijdens een huwelijk drie kinderen verloor kort na hun geboorte. Het vierde kind, naar Saskia’s zus Titia Titus genoemd, werd wel volwassen. Het boek gaat na Saskia’s overlijden nog kort in op het verdere leven van Rembrandt, Titus en diens pleegmoeders. Vanaf 11 mei 2012 is het boek voor € 12,50 te bestellen bij Stichting Ons Bildt, postbus 5, 9076 ZN St. Annaparochie, stichtingonsbildt@planet.nl of via 06-38385830.

De jaarlijkse zomertentoonstelling in de Van Harenskerk wordt dit jaar gevormd door een aantal afbeeldingen uit het boek samen met  ander materiaal wat symbool staat voor haar leven. De huidige, unieke, achtkantige Van Harenskerk met een schitterend interieur staat op dezelfde plek als de kerk waarin Saskia en Rembrandt trouwden. Naast de kerk staat als herinnering daaraan een beeldje van het jonge paar, gemaakt door Suze Boschma. De kerk is deze zomer op zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur geopend en op afspraak voor groepen en andere geïnteresseerden. Vrijwilligers leiden alle bezoekers rond.

Voor info: zie de website van Bildtweb (www.bildtweb.nl) en de Stichting Ons Bildt (www.stichtingonsbildt.nl).

Op 4 augustus wordt van 11.00 – 17.00 uur voor de tweede keer de Bildtse Rembrandtmarkt georganiseerd. In 2011 was de markt in het centrum en rondom de Van Harenskerk heel succesvol. Tientallen kramen met kunst, boeken, antiek en curiosa stonden opgesteld en deskundigen taxeerden meegebrachte kunst of ander soort voorwerpen op waarde en herkomst. Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. In het kader van het 400e geboortejaar van Saskia wordt daar dit jaar een “Bildtse Saskia verkiezing” aan gekoppeld: deelneemsters verschijnen in eigen gemaakte of bestaande kleding en lopen over een lange catwalk door het centrum van St.-Annaparochie (www.stannavooruit.nl). De organisatie van deze activiteiten is in handen van de ondernemersvereniging van St.-Annaparochie.

Nadere informatie: Froukje de Jong, 06-38385830

     

Ga terug naar alle activiteiten.